سلام

خیلی دلم گرفته!!

به هزار و یک دلیل!

یک دلیلش نتیجه های بد استقلاله..که خیلی حالمو گرفته{دوس ندارم کسی دراین باره اظهار نظر کنه لطفاً،بی تعارف}

هزار دلیلش هم ...

خودم عوض شدم

آدمای دور و برم عوض شدن

چقد مدرسه خوب بود..حداقل آدم سرش یه جا گرم بود

دلتنگ خیلی ها هستم

بدی های پشت کنکوری نداشتن تفریحات سالم خودبه خوده!

ینی باید بسازی نه منتظر باشی بوجود بیاد

که خب سخته

ولی واقعاً دلم گرفته

دلم واسه خیلی چیزا و آدما تنگ شده..

وَه که امسال کی تموم میشه من خلاص بشم..

فقط 3020 ××× دیگه..


++ قرآن اینجاهاست که خیلی تاثیرشو نشون میده