دیشب حدود ساعت 10:45 دقیقه لحظاتی از خانه خارج شدم!

چشمتون روز بد نبینه!دماغتون بوی بد نَشنُفه! :))

Li/Na/K/Rb/.../Mg/As/S/Zn/.../H و خلاصه ..

کل 109 عنصر جدول مندلیف رفت تو مغز ما!

نه اینکه حفظ کرده باشما!همش تو هوا موجود بود!نفس که میکشیدی همینطور فرت فرت میرفت تو اعماق مغزمون! :))

خدائیش دیشب هوا خیلی آلوده بود

+ یادش بخیر سال اول دبیرستان که بودم،چهارسال پیش!اون زمان پنجشنبه ها تعطیل نبود!

بخاطر آلودگی هوا دوشنبه،سه شنبه،چهارشنبه  و پنجشنبه را تعطیل شدیم!

اول دوشنبه گفتن یه روز!و همینجور هی یه روز یه روز تمدید شد!

ما که سرمون داغ بود چیزی از آلودگی بارمون نبود!ولی خعلی خوش گذشت!

++ کلاً شهرمون بخاطر کارخونه های زیادی که دور و برماست خیلی آلوده اس

به جرئت میتونم بگم اینجا از شهر اصفهان آلوده تره

اسنادشم موجوده

جای سواله برام که چرا تعطیل نکردند مدارس را!یادم میاد سنوات قبل که ما بخاطر آلودگی تعطیل میشدیم خیلی نامردی بود!

ینی اول اگه تهران تعطیل میکرد ما را هم اینجا تعطیل میکردند ولی اگه تهران تعطیل نبود اینجا خود گوگرد هم تنفس میکردی تعطیل نمیکردند!

نمیدونم منطق مسئولان تعطیل کردن{یادش بخیر زمان ما آقای شیشه فروش مسئولش بود/اینقد تو اخبار اسمشو شنیدیم یادم مونده} چیه دقیقن!؟؟ولی انصافاً اینجا اوضاع خیلی خرابه!** راستی! روز دانشجو مبارک!

چرا روز "پشت کنکوری" نداریم؟؟ :دی


× امروز و امشب  سرم خیلی شلوغه!احتمالا سرمآلودگی بخورم :))