جانان من استرس کنکور کشت ما را  

    بشکستْ داغِ دیرْ اعلامِ نتایجْ پشتِ ما را


بیت اصلی  ~ شعر اصلی از حمید سبزواری،بانگ جرس،سوم دبیرستان
)

از دیشب استرس اعلام نتایج یوهو تو دلم افتاد
ینی "معلق تمام"ـم به معنای واقعی کلمه !
رتبه ای که اوردم لبه ی تیغه! انتخاب رشته ای که کردم لبه ی  تیغ تر !
یعنی
یا عالی و خوبی و خوشی!
یا گند و اعصاب خوردی و ناراحتی !


آدما جون به لب میکنن
گفتن دهم تا بیستم شهریور اعلام میکنن!
آخه سازمان سنجش ناحسابی!!!دهم کجا بیستم کجا!
تو این ده روز خو سکته میکنم من..


+ امروز داداشم میگفت یه برنامه سفر بچینیم برای هفته آخر شهریور،بنظرت کجا بریم؟
گفتم هر جا دانشگاه قبول شدم :|
ینی تا این حد مطمئنم!
ولی خب پارسالم مطمئن بودم خیر سرم :|


توکل به خدا..

* خاطرات و عکس های شمال + خاطره یک روز اصفهان گردی با دو+1 تن از رُفَقا ! به زودی از asrz11