دیدید مثلاً میرید کفش فروشی بعد یه کفش میاره میگه اسپرته!؟
در حالیکه منظورشون اینه هم دخترونس هم پسرونه :))
خب اینا داشته باشید تا بگم ..

از سه سال پیش که جوش های خوف ناک صورتم شروع کرد به وَرقلمبیدن ، هنوز که هنوزه داره می ور قلمبد :|

منتها گایی وختا زیاد گایی وختا کمتر
اون اوایل یه دکتر میرصفایی میرفتم
دکتر خیلی خوبی هستند ها!ولی خب دعوا میکرد
ینی مثلا هر ماه میگفت باید بیای اگه سر ماه نمیرفتی و مثلا یه هفته به عقب میفتاد دعوا میکرد :|
یه مدت رفتم اونجا و خوب شد نسبتاً
یه چند ماهی خوب بود
تا اینکه دوباره از عید امسال شروع شد
هی همینجور بیشتر شد
تا اینکه یه جوش زد رو بینی ـم! :|
در حالت خیلی عادی دماغ اینجانب دو برابر دماغ های معمولیه دیگه وای به حال وقتی جوش بزنه :|
ایندفعه رفتم پیش دکتر رئیس زاده
یه داروهایی نوشته که انصافاً عالیه
تقریباً مثه مار دارم پوست میندازم =))
دو هفته اس مصرف میکنم
تو بین این دارو ها یه رژ لب داده :))
ینی در واقع دارو هایی که داده لبمو ترک میندازه این رژ ترک لب بهبود میبخشه
و اگه هر دو ساعت نزنم لبم پاره میشه و خون میفته
هیچی دیگه هر جا میرم باید رژ بزنم و کلی تیکه نصیبمان شود :))

آشنایی بیشتر با این محصول (دقیقاً رنگ صورتی)