خدایا شکرت

نتایج ساعت 18 سه شنبه 17شهریور 94 اعلام شد

وای خدای استرسم تموم شد
الان فقط گیج و منگم ! !! ! ! !!! ! ! !!!!! ! ! !!

اولویت 64 قبول شدم
بعدا اعلام میکنم چیه..

+ رشته مهندسی مواد / متالوژی صنعتی
++ رمز پست بالایی ، کامنت بدید تقدیم میشه ..

اعلام نتایج :
 لینک