تو این مدت عزت نفس را با تک تک سلول های وجودم درک کردم !
اینکه عزت نفس چقدر خوبه
و نداشتنش چقدر بد
عزت نفس خیلی مهمه
خیییییییییییییییییییلیییییییییییی
تو همه چیز
در ضمن عزت نفس با غرور خیلی فرق میکنه

+ یه سری حرف میخوام بگم ولی نمیدونم چطور بگم  :/

~ امروز بالاخره به اجبار دوستان بردنم دکتر
من خیلی حالم بد نبود ولی یه جوری دکتر جدی گرفته بود یه سرم و یه دگزامتازون نوشت برام :(
الان دیگه خیلی بهتر شدم

* دلم در حد مرگ تنگه