سلام . . .


من علی ام !! علی آقا یا آقا علی :دی
18ساله از جوار زاینده رود!
زرین شهر اصفهان! 
رشته  مهندسی مواد و متالوژی
دانشگاه صنعتی بیرجند
ورودی مهر ۹۴

اگه میخواید ببشتر منو بشناسید برید تو این لینک : پروفایل