اربعین یعنی یگانه‌شدن با کربلا، و بیگانه‌ شدن از هر آنچه کربلاستیز و کربلا گریز است.


چهلمین روز شهادت الگوی حریت برای تمام بشریت، تسلیت
اربعین است و دل از سوگ شهیدان خون است                  هر که را می‌نگرم غمزده و محزون است
زینب از شام بلا آمده یا آنکه رباب                                   کز غم اصغر بی‌شیر، دلش پرخون است