اینکه من یه مشت مداحی از میثم مطیعی اینقدر گوش دادم که تقریباً حفظ شدم امشب خیلی به دل من نشست

اینکه واسه اولین بار بری یه هیئت و مداح اون هیئت تمام مداحی های میثم مطیعی را از دم شروع کنه به خوندن و منم همه شو از حفظ بخونم(زیر لب)خیلی دلنشینه ^_^

با اینکه عزاداری بود ولی دلم شاد شد..
این مداحی را هم امشب خیلی خوشم اومد

 قسمت می دهم‌ آقا به زهیرت