سلام

ان شاء الله فردا(جمعه) عازم قم هستم!

+ التماس دعا                - محتاجیم به دعا!

دفعه قبل که قم خیلی خوب بود!

این دفعه ، بار سوم هست که میرم قم!

* درسامم دیگه حالشو ندارم!برم قم بلکه یه ریست فکتوری بشم شاید فرجی بشه! :))


✔ دوشنبه 15 دی 93 ساعت 20 :

سفر خوبی بود!زیارتم قبول!جای همتون خالی!خوش گذشت

دیشب بارون دیدیم

امروزم تو راه برف دیدم!

رفتن یه خورده اذیت شدم ولی برگشتن خیلی خوب بود

حرم و جمکران که عالی بود

اعتراف: دفعه قبلی بیشتر خوش گذشت!