یه مدت خیلی پیش (واژه کاملاً جدیده و باید وارد فرهنگ لغات جدید التاسیس بشه:)) )

یه مسابقه ای هی از تلویزیون تبلیغ میشه به اسم "من زنده ام"

همون که میگفت:

"

هفده سال دارد فقط؛

هفده سال

دختر جوانی است،شوخ و شنگ،آفتاب و ماهتاب ندیده؛

عزیزدل پدر محبوب مادر

هفده سال دارد فقط ، که جنگ ..

"

تو قم پوسترشا دیدم تا هفده ربیع الاول که بشه 19 دی تمدید شده

سریعا به محل مربوطه رفتندی و کتاب را بستاندندی و آورندی و درحال خوانیدن میباشندی!

از من سری اول آزمون بهم رسیده!

کسی اینجا هست که شرکت کرده باشه؟؟

انصافاً کتابش خیلی قشنگه!خیلی!