از بی مطلبی و بی حرفی این پست را جور کردم! :))

وقتی آدم یه حرفی میزنه باید روش وایسه

ببینیم و تعریف کنیم!

لطفا لینک زیر مشاهده شود!

لینک


+ شرمنده تاج بی بی!دیگه قرعه به نام شما افتاد..

+++++ پیرو کامنت "بنای با ثوات" ==> تاج بی بی!کلاً هیچی!این پست را شما نادیده بگیر..