اینترنت من در آستانه قطع !



بازهم زمستانی دیگر و حوصله  ای دوباره برای بودن و ماندن ...

می گویم آیینه حق ندارد ادای مرا در بیاورد....می خندی و در آیینه نگاهم می کنی و تازه می فهمی تو هم بازیچه دست آیینه هایی...

بزرگ می شویم روزی ....

نه به قد و اندازه...

نه به فاصله های اعداد از امسال تا ارقام سال ثبت شده در شناسنامه هایمان...

نه به تعداد خطوطی که در پیشانی مان ردیف می شوند....

نه اندازه پیراهن هایی که بیشتر پاره کرده ایم...

نه بخاطر گیسوان سفید...

اما بزرگ می شویم روزی...

خداوندا ....

به تمامی آن چه دادی....به تمامی آن چه خواستم و ندادی

به تمامی آن چه دارم...تو را سوگند

آن چه را می خواهم ....با آن چه می خواهی.....برابر کن

و هر خیری را که من ندانم و نخواهم  ...  تو برایم بخواه

و نخواه که در راه بمانم ...   راهی ام کن


یعنی از پارسال تا همین روزها...همین الان...بزرگ تر شده ام....؟

19 سال امیدوارانه سپری می شد و من بازهم به روشنایی معتقدم....

به رسم عادت : تولدم مبارک !


+ راستی

ملت یه جوری از ماه تولدشون تعریف و تمجید میکنن انگار دست خودشون بوده !

اگه اینجور بود که دیگه معلوم بود

همه بهمن ماهی میشدند ^_^


(متن کپی و اصلاح شده)


اطلاعات کامل تر :
من
تاریخ تولد : ٢٧/بهمن/١٣٧٤
تاریخ تولد من به سال میلادی: 1996/2/16
تاریخ تولد من به سال قمری: 26 رمضان 1416
روز تولد من :جمعه
سن من چقدره؟ : 19 سال 0 ماه 0 روز
از تولد من چقدر گذشته ؟
چند ماه : 228 ماه
چند هفته : 991 هفته
چند روز : 6,940 روز
چند ساعت : 166,570 ساعت
چند دقیقه : 9,994,235 دقیقه
چند ثانیه : 599,654,117 ثانیه

*متولد ساعت ده صبح !