خـــــــــــــــداحــــــــــــــافـــــــــــــظ !


+ اثاث کشی

+ قطع نت

+ درس

+ اثاث کشی

+ مدتی وقفه برای وصل شدن نت در خانه جدید

+ تصمیم خودم

* علی الحساب حلال کنید !