من چقد آخه عاشق این بشرم ؟؟!

خعلی باحاله

ایول داره بدجور

بازی ایران سوئد خیییییییلی باحال گزارش کرد

بخاطر اینکه هی تصاویر غیرقابل پخش نشون میدادند و ایران تصاویر آهسته تکراری پخش میکرد فردوسی پور کلی تیکه گفت ، هیچ !

فقط به خاطر اینکه زلاتان اومد برگردون بزنه یهو فردوسی پور گفت :"یا علــــی"

حجمشون کمه،اینا را اگه خواستید ببینید :

یا علی فردوسی پور ! لینک دانلود

قیچی برگردون زلاتان به انگلیس ! لینک دانلود

جملات عادل فردوسی پور ! مشاهده