همیشه یک پایان تلخ

بهتر از تلخی بی پایان است..

 

ای خدا فقط کاش همین امروز،همین الان پایانش باشه..

من تحمل تلخی بی پایان ندارم..

یا آخرش باشه یا تلخ نباشه..

خدا خودت..

یه سال ، دو سال ، ... ، ده سال ، بیست ساله دیگه..

این مطلب اینجا میمونه و میتونی همیشه بیای بخونیش

+ مخاطب خاص

 

/+ نماز روزه هاتون قبول..اینجا الان اذان گفتند..

~ اتفاقی نیفتاده!تقریبا این پست الان[جمعه 5 تیر] منقضی محسوب میشه!با تشکر