خوب شد از این خندوانه ما تعریف کردیم!

از شبی که تعریف کردم یه برنامه درست حسابی نذاشته :|


بنظرم اینکه دکتر میارن و اون فرد که اصلنم معروف نیست و محبوب نیست حرفای بیخود و کلیشه ای میزنه از جذابیت خندوانه کاسته است!

فردا شب سانتافه میدن !