خـــــــــــــــــــب

فردا هفت صبح

میرم بیرجند ..

که انشاالله شنبه اونجا باشم برای ثبت نام و ..

و نمیدونم دسترسی به نت در چه حده

هرچند من بی نت نمیتونم اما حادثه خبر نمیکنه :))

بهرحال خوبی بدی دیدید حلال کنید ;)

یا علی..