از دانشگاه برگشتم
به مدت یه هفته

نمیدونم حرفای دانشگاهیما اینجا بنویسم یا نه ..
میخوام بنویسما ولی آخه یه جوریه ..
مثلاً بنویس رفتیم سر کلاس زبان و نیم نمره داد بهمون استاد که خیلی نچسب بود ..
نمیدونم چطور بگم
ینی باید کسایی که پست های منو میخونن تو جو من باشند که بفهمن چی میگم

هفته بعد یکشنبه راه میفتم..
+ دانشگاه خوش میگذره بهم!