تکراری / 


 فقط چند لحظه کنارم بشین                        یه رؤیای کوتاه، تنها همین
ته آرزوهای من این شده                                       ته آرزوهای ما رو ببین!
فقط چند لحظه کنارم بشین                                             فقط چند لحظه به من گوش کن
هر احساسیو غیر من تو جهان                                     واسه چند لحظه فراموش کن
برای همین چند لحظه، یه عمر                               همه سهم دنیامو از من بگیر
فقط این یه رؤیا رو با من                                             همه آرزوهامو از من بگیر
برای همین چند لحظه، یه غم                                           همه سهم دنیامو از من بگیر
فقط این یه رؤیا رو با من بساز                                                 همه آرزوهامو از من بگیر
نگاه کن فقط با نگاه کردنت                                   منو تو چه رؤیایی انداختی!
به هر چی ندارم ازت راضیم                                       تو این زندگی رو برام ساختی
به من فرصت هم‌زبونی بده                                           به من که یه عمره بهت باختم
واسه چند لحظه خرابش نکن                                               بتی رو که یک عمر ازت ساختم
فقط چند لحظه به من فکر کن                                    نگو لحظه چی رو عوض می‌کنه
همین چند لحظه برای یه عمر                                               همه زندگیمو عوض می‌کنه
برای همین چند لحظه، یه عمر                                                  تو هر لحظه دنیامو از من بگیر
فقط این یه رؤیا رو با من بساز                                          همه آرزوهامو از من بگیر
برای همین چند لحظه، یه عمر                                           همه سهم دنیامو از من بگیر
فقط این یه رؤیا رو با من بساز                                                        همه آرزوهامو از من بگیر 

 

 

 

 

تاوان


 

+ اینقدر حرفام رو هم مونده که نمیدونم از چی شروع کنم بنویسم

دوست دارم تو وبلاگم ثبت بشه

ولی نمیشه

خیلیه

هر چی هم میگذره از جزئیاتش کمتر تو ذهنم میمونه

نمیدونم چه کنم