خب امروز برمیگردم بیرجند و از فردا هم کلاس های ترم دو شروع میشه

انتخاب واحدمون که اصن یه وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعی بود :))

مدیر گروهمونم که .. :/

خلاصه 18 واحد انتخاب کردیم و ..

البته طبق تقویم آموزشی از 12 کلاسا شروع میشد که خب خیلی زود بود :دی

خدا این ترم را بخیر کنه ..

خداحافظ زرین شهر !