تو رویاهام هم نمیدیدم در عرض کمتر از یک ماه دو بار بیام پابوس امام رضا (ع)

خدایا شکرت ..

نایب الزیاره دوستان مجازی آشنا هستم .

+یکی از دعاهای خیلی خاص من پاس شدن همه 18 واحد این ترم علی الخصوص استاتیک:/

#و_بازهم_دلتنگی !