و بالاخره

بعد این همه کش و قوس!

چهارشنبه دو هفته دیگه باید نوبت عمل رزرو شد

دعا کنید برام .. من که نمیدونم ولی شنیده ها حاکی از یک عمل سخت و نفسگیر دارد :))

+ این ترمم تلپ افتادم تو خونه به امید اینکه یکم تپل شم!!!!

یک  حس عجیبی دارم من!

ولی دارم به شب چهارشنبه ای که عمل کردم فک میکنم

خیلی خوشحالم میکنه

بالاخره راحت میشم ^_^