تو این مدت

خیلی وقتا اومدم نشستم پای سیستم

که یه پست بزارم

ولی همون لحظه که خواستم شروع کنم به تایپ کردن حسش پریده

ینی با خودم فکر میکنم ارزش پست گذاشتن نداره

از فوتبال گرفته تا تلویزیون و مختار و  شوخی ها و دانشگاه و بی درسی و حوصله سر رفتن و فیلم دیدن و دل گرفتن و دلتنگی و مشکلات ..

این اتفاق دقیقا برای اینستاگرام هم افتاده

هزاربار خواستم یه چیزی پست کنم ولی یهو دلم نخواسته ..

نمیدونم چمه !؟

کل روزم خلاصه شده به تلگرام (گوشی)و Quiz Of King  و خواب و خوراک !

کلاً دوران عجیبیه !

خدا همه را شفا بده


+این عکسم میخواستم بعد عمل، اولین پست اینستا و اینجا بزارم که موقع گذاشتنش حسش میپرید


کمر