سلام

پیرو + پست قبلی

انگار داره شمال جور میشه ..

من تاحالا نرفتم شمال(نمک آبرود)

بنا به دلایلی متاسفانه مشهد نشد که بشه ولی بازم خوبه شمال شد..

احتمالاً دوشنبه کَلّه سحر(=صبح زود) بریم!

حالا بعدش که به سلامتی رفتیم و برگشتیم میام ثبت میکنم.

آخرین سفردرست و حسابیم خیلی وقت پیش بود..

من عاشق مسافرتم .. یه مسافرت دبش !